Δ 9 -Τετραϋδροκανναβινόλη (Δ 9 -THC)

png

Η Δ 9 -Τετραϋδροκανναβινόλη (Δ 9 -THC), η οποία απομονώθηκε για πρώτη φορά και ταυτοποιήθηκε το 1964, οδήγησε στη δημιουργία μιας ξεχωριστής κατηγορίας ενώσεων που ονομάστηκαν κανναβινοειδή. H Δ 9 -THC η οποία δρα προστατευτικά για το φυτό, είναι η κύρια ψυχοδραστική ουσία, η πιο ισχυρή και φαρμακολογικά δραστική και δρα στους υποδοχείς του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος (CB1, CB2). Oι υποδοχείς CB1 υπάρχουν στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και σε διάφορους περιφερικούς ιστούς και οι υποδοχείς CB2 σε διάφορους περιφερικούς ιστούς αλλά κυρίως στα κύτταρα του ανοσοποιητικού. H τετραϋδροκανναβινόλη που είναι ένα φυτοκανναβινοειδές προσκολλάται, εμποδίζει και ρυθμίζει αυτούς τους υποδοχείς, όπως ακριβώς κάνουν τα ενδοκανναβινοειδή που παράγει το
σώμα μας και λειτουργούν ως διαβιβαστές μηνυμάτων. Συγκεκριμένα, η THC εμφανίζει απόλυτη συγγένεια με CB1 υποδοχείς.
Με βάση την ελληνική νομοθεσία Ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83/Α/24-05-2021), που αφορά τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, η περιεκτικότητα σε THC αναφέρεται σε όριο > 0,2 %. Εκτός από τη Δ 9 -THC, άλλα χαρακτηριστικά κανναβινοειδή είναι η κανναβιδιόλη
(CBD) και η κανναβινόλη (CBN). Σήμερα είναι γνωστά τουλάχιστον 100 κανναβινοειδή.